Handelspolitik

Om at forbyde italienske studerende at indskrive sig på andre universiteter i Den Europæiske Union samtidig 

Antonio Visicchio
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 9 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren rejser spørgsmål forbundet med en italiensk lovgivning (kongeligt dekret 1592/1933, artikel 142), hvorefter studerende, der er indskrevet på et universitet i Italien, ikke må indskrive sig på et andet uddannelsesforløb, en anden kandidatuddannelse eller et andet efteruddannelsesforløb for specialister i Italien. Ifølge andrageren finder forbuddet mod at indskrive sig på mere end ét uddannelsesforløb på samme tid også anvendelse på studerende, som måske kunne ønske at indskrive sig på et universitet i en anden EU-medlemsstat samtidig med, at de er indskrevet på et universitet i Italien. Andrageren er derfor af den overbevisning, at dette forbud forskelsbehandler italienske studerende sammenlignet med andre europæiske studerende, hvem det ikke blot er tilladt at være indskrevet på mere end ét universitet på samme tid, men som endda tilskyndes hertil inden for rammerne af deres egne nationale systemer. Endelig hævder andrageren, at dette forbud udgør en tilsidesættelse af retten til uddannelse, som er nedfældet i artikel 14 i EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Thank you for your support, Antonio Visicchio

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international