Handelspolitik

Par aizliegumu Itālijas studentiem vienlaikus reģistrēties studijām citās universitātēs Eiropas Savienībā 

Antonio Visicchio
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs izklāsta problemātiskus jautājumus, kas saistīti ar Itālijas tiesisko regulējumu (Karaļa dekrēts 1592/1933, 142. pants), kurā — kā viņš apgalvo, — ir noteikts, ka tad, ja studenti ir reģistrējušies studijām kādā no Itālijas universitātēm, viņi nedrīkst reģistrēties citam akadēmisko studiju kursam, maģistra studijām vai profesionālo pēcdiploma studiju kursam Itālijā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka aizliegums vienlaikus reģistrēties vairākiem studiju kursiem attiecas arī uz studentiem, kas, reģistrējoties studijām Itālijas universitātē, varētu vēlēties vienlaikus reģistrēties arī studijām universitātē kādā citā ES dalībvalstī. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka salīdzinājumā ar citiem studentiem no Eiropas šis aizliegums Itālijas studentiem ir diskriminējošs, jo citi studenti ne vien var vienlaikus reģistrēties studijām vairākās universitātēs, bet saskaņā ar savas valsts attiecīgo sistēmu pat ir mudināti to darīt. Noslēgumā lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ar šo aizliegumu ir pārkāptas ES Pamattiesību hartas 14. pantā iedibinātās tiesības uz izglītību.

Thank you for your support, Antonio Visicchio

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international