Handelspolitik

относно забраната за италиански студенти да се регистрират едновременно в други университети в Европейския съюз 

Antonio Visicchio
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията повдига въпроси във връзка с италиански регламент (член 142 от Кралски декрет № 1592/1933), съгласно който той заявява, че студенти, записани в университет в Италия, не могат да се записват за друг курс, магистърска програма или специализирано следдипломно обучение в Италия. Според вносителя на петицията забраната за едновременно записване за повече от един курс на обучение се отнася и за студенти, които биха искали да се запишат в университет в друга държава — членка на ЕС, по същото време, както в университет в Италия. Поради това вносителят на петицията счита, че тази забрана води до дискриминация срещу италиански студенти в сравнение с други европейски студенти, които не само имат право да се записват в повече от един университет по едно и също време, но дори биват насърчавани да го правят това в рамките на собствените си национални системи. На последно място, вносителят на петицията твърди, че тази забрана представлява нарушение на правото на образование, залегнало в член 14 от Хартата на основните права на ЕС.

Thank you for your support, Antonio Visicchio

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international