Handelspolitik

относно забраната за италиански студенти да се регистрират едновременно в други университети в Европейския съюз 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията повдига въпроси във връзка с италиански регламент (член 142 от Кралски декрет № 1592/1933), съгласно който той заявява, че студенти, записани в университет в Италия, не могат да се записват за друг курс, магистърска програма или специализирано следдипломно обучение в Италия. Според вносителя на петицията забраната за едновременно записване за повече от един курс на обучение се отнася и за студенти, които биха искали да се запишат в университет в друга държава — членка на ЕС, по същото време, както в университет в Италия. Поради това вносителят на петицията счита, че тази забрана води до дискриминация срещу италиански студенти в сравнение с други европейски студенти, които не само имат право да се записват в повече от един университет по едно и също време, но дори биват насърчавани да го правят това в рамките на собствените си национални системи. На последно място, вносителят на петицията твърди, че тази забрана представлява нарушение на правото на образование, залегнало в член 14 от Хартата на основните права на ЕС.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international