Umwelt

W sprawie domniemanego naruszenia prawodawstwa UE dotyczącego przemysłowych zanieczyszczeń powietrza 

Гражданско движение
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
29 Supporters 29 in Europäische Union
6% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składająca petycję skarży się, że w Republice Bułgarii rzekomo nie przestrzega się europejskiego prawodawstwa dotyczącego ochrony zdrowia ludzi przed szkodliwymi emisjami chemicznymi i zapachami emitowanymi przez zakłady produkcyjne. Odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Składająca petycję twierdzi, że w mieście Rousse przedsiębiorstwo produkcyjne działa w taki sposób, że emituje zapachy i szkodzi ludności przez całą dobę. Twierdzi również, że właściwe organy w Republice Bułgarii odmawiają zobowiązania spółki do przestrzegania przepisów europejskich.

Thank you for your support, Гражданско движение

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international