Umwelt

Kterou předložila Desislava Velichkova (Bulharsko) ohledně údajného porušování právních předpisů EU upravujících znečišťování ovzduší průmyslem 

Гражданско движение
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
29 Supporters 29 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatelka si stěžuje, že v Bulharské republice údajně nejsou dodržovány evropské právní předpisy na ochranu lidského zdraví před škodlivými emisemi chemických látek ze zpracovatelských závodů a před takto způsobeným zápachem. Odkazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění. Předkladatelka uvádí, že ve městě Rousse funguje jistý soukromý zpracovatelský závod tak, že vytváří zápach a škodí obyvatelstvu, a to 24 hodin denně. Tvrdí dále, že příslušné orgány Bulharské republiky odmítají donutit příslušný podnik, aby dodržoval evropské právní předpisy.

Thank you for your support, Гражданско движение

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international