Umwelt

O údajnom porušení právnych predpisov EÚ o priemyselnom znečistení ovzdušia 

Гражданско движение
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
29 Supporters 29 in Europäische Union
6% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľka petície sa sťažuje, že v Bulharskej republike sa údajne nedodržujú európske právne predpisy týkajúce sa ochrany ľudského zdravia pred škodlivými emisiami chemických látok a pachmi, ktoré vypúšťajú výrobné závody. Odvoláva sa na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Predkladateľka petície uvádza, že v meste Rousse je v prevádzke závod, ktorý nepretržite vypúšťa pachy a poškodzuje zdravie obyvateľstva. Zároveň tvrdí, že príslušné orgány Bulharskej republiky odmietajú stanoviť pre tento závod povinnosť dodržiavať európske právne predpisy.

Thank you for your support, Гражданско движение

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international