Umwelt

Dėl tariamo ES teisės aktų dėl pramoninės oro taršos pažeidimo

Гражданско движение
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
29 Supporters 29 in Europäische Union
6% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Bulgarijos Respublikoje tariamai nesilaikoma Europos teisės aktų, susijusių su žmogaus sveikatos apsauga nuo gamyklų išmetamų žalingų cheminių teršalų ir kvapų. Ji nurodo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės. Peticijos pateikėja teigia, kad dėl Rusės mieste vienos įmonės gamyklos vykdomos veiklos ištisą parą skleidžiami kvapai ir daroma žala gyventojams. Ji taip pat tvirtina, kad Bulgarijos Respublikos atsakingos institucijos atsisako įpareigoti įmonę laikytis Europos Sąjungos teisės aktų.

Thank you for your support, Гражданско движение

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international