Umwelt

относно предполагаемо нарушаване на законодателството на ЕС в областта на замърсяването на въздуха, причинено от промишлени инсталации 

Гражданско движение
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
29 Supporters 29 in Europäische Union
6% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 13 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията се оплаква, като твърди че в Република България не се спазва европейското законодателство относно защитата на човешкото здраве от вредни химически емисии и миризми, изпускани от производствени инсталации. Тя се позовава на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и на Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Вносителката на петицията твърди, че в град Русе производственото съоръжение на едно дружество работи по начин, при който денонощно се отделят миризми и се вреди на населението. Тя твърди също така, че отговорните органи в Република България отказват да задължат дружеството да спазва европейското законодателство.

Thank you for your support, Гражданско движение

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international