Umwelt

Desislava Velichkova tööstuslikku õhusaastet käsitlevate ELi õigusaktide väidetava rikkumise kohta 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
29 Supporters 29 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kaebab, et väidetavalt ei järgita Bulgaaria Vabariigis Euroopa Liidu õigusakte, mis käsitlevad inimeste tervise kaitset tootmistehastest väljutatava kahjuliku kemikaaliheite ja ebameeldiva lõhna eest. Ta viitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta. Petitsiooni esitaja väidab, et Ruse linnas väljutab ühele äriühingule kuuluv tootmistehas käitamisel pidevalt ebameeldivaid lõhnu ja on elanikkonnale kahjulik. Samuti väidab ta, et Bulgaaria Vabariigi vastutavad ametiasutused keelduvad nõudmast, et äriühing järgiks Euroopa Liidu õigusakte.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international