Umwelt

Om en påstået overtrædelse af EU-lovgivningen om industriel luftforurening 

Гражданско движение
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
29 Supporters 29 in Europäische Union
6% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren klager over, at EU-lovgivningen vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed mod skadelige kemiske udledninger og lugtgener fra produktionsanlæg angiveligt ikke bliver overholdt i Republikken Bulgarien. Hun henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Andrageren hævder, at en virksomheds produktionsanlæg i byen Rousse opererer på en måde, der udløser lugtgener og skader befolkningen døgnet rundt. Hun gør også gældende, at de ansvarlige myndigheder i Republikken Bulgarien nægter at pålægge virksomheden at overholde EU-lovgivningen.

Thank you for your support, Гражданско движение

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international