Umwelt

Om en påstådd överträdelse av EU-lagstiftningen om luftföroreningar från industrin 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
29 Supporters 29 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren klagar på att unionslagstiftningen om skydd av människors hälsa mot skadliga kemiska utsläpp och lukter som släpps ut från tillverkningsanläggningar inte efterlevs i Republiken Bulgarien. Hon hänvisar till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) och till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Framställaren hävdar att ett företag i staden Rousse driver en produktionsanläggning på ett sätt som släpper ut lukter och som skadar befolkningen dygnet runt. Hon hävdar också att de ansvariga myndigheterna i Bulgarien vägrar ålägga företaget att efterleva EU-lagstiftningen.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international