Umwelt

Om en påstådd överträdelse av EU-lagstiftningen om luftföroreningar från industrin 

Гражданско движение
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
29 Supporters 29 in Europäische Union
6% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 13 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren klagar på att unionslagstiftningen om skydd av människors hälsa mot skadliga kemiska utsläpp och lukter som släpps ut från tillverkningsanläggningar inte efterlevs i Republiken Bulgarien. Hon hänvisar till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) och till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Framställaren hävdar att ett företag i staden Rousse driver en produktionsanläggning på ett sätt som släpper ut lukter och som skadar befolkningen dygnet runt. Hon hävdar också att de ansvariga myndigheterna i Bulgarien vägrar ålägga företaget att efterleva EU-lagstiftningen.

Thank you for your support, Гражданско движение

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international