Въвеждане на цена на въглеродните емисии с цел борба с изменението на климата

Marco CAPPATO
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched July 2019
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Искаме от Европейската комисия да предложи законодателство на ЕС, с което да се възпира потреблението на енергия от изкопаеми горива, да се насърчава икономията на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници с цел борба с глобалното затопляне и ограничаване на повишаването на температурата до 1,5°C. С нашето предложение се въвежда минимална цена на въглеродните емисии, която започва от 50 евро на тон CO2 през 2020 г. и достига 100 евро през 2025 г. В същото време в предложението се премахва съществуващата система за безплатни квоти за емисиите на замърсителите от ЕС и се въвежда механизъм за корекция на вноса от държави извън ЕС на границите, така че да се компенсира по-ниската цена на въглеродните емисии в страната износител. По-високите приходи, произтичащи от определянето на цените на въглеродните емисии, ще се разпределят между европейските политики в подкрепа на икономията на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници, както и за намаляване на данъчното облагане на данъкоплатците с по-ниски доходи.

Thank you for your support, Marco CAPPATO

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now