Prissätt kol för att bekämpa klimatförändringen

Marco CAPPATO
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched July 2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vi uppmanar EU-kommissionen att föreslå EU-lagstiftning för att motverka användningen av fossila bränslen, uppmuntra till energibesparingar och användning av förnybara energikällor för att bekämpa den globala uppvärmningen och begränsa temperaturökningen till 1,5 °C. Med vårt förslag införs ett minimipris på koldioxidutsläpp på 50 euro per ton koldioxid från år 2020 upp till 100 euro år 2025. Dessutom avskaffas det nuvarande systemet med gratis utsläppsrätter för förorenare i EU medan en koldioxidavgift införs för importerade produkter på ett sådant sätt att de kompenserar för lägre kostnader för koldioxidutsläpp i det exporterande landet. Inkomsterna från koldioxidavgifterna ska gå till EU-politik som främjar energibesparingar och användning av förnybara energikällor och till minskad beskattning av låga inkomster.

Thank you for your support, Marco CAPPATO

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now