Cena uhlíka na boj proti zmene klímy

Marco CAPPATO
Petition is directed to
Európska komisia
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched July 2019
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Žiadame Európsku komisiu, aby predložila návrh právnych predpisov EÚ s cieľom odrádzať od spotreby fosílnych palív, podporovať šetrenie energie a využívanie obnoviteľných zdrojov na boj proti globálnemu otepľovaniu a obmedzenie zvyšovania teploty na 1,5° C. Náš návrh zavádza minimálnu cenu emisií CO2 vo výške od 50 EUR za tonu CO2 v roku 2020 až po 100 EUR do roku 2025. Návrhom sa zároveň zruší súčasný systém bezodplatných kvót pre znečisťovateľov životného prostredia v EÚ a zavedie sa mechanizmus kompenzácie na hraniciach pre dovoz z tretích krajín tak, aby sa kompenzovali nižšie ceny emisií CO2 vo vyvážajúcej krajine. Vyššie príjmy plynúce z ceny uhlíka budú určené na účely európskych politík, ktoré podporujú šetrenie energie a využívanie obnoviteľných zdrojov, a na zníženie zdanenia nižších príjmov.

Thank you for your support, Marco CAPPATO

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now