Praghas ar an gcarbón chun troid i gcoinne an athraithe aeráide

Marco CAPPATO
Petition is directed to
Europäische Komission
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched July 2019
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach reachtaíocht AE a mholadh chun úsáid breoslaí iontaise a dhíspreagadh agus coigilt fuinnimh agus úsáid acmhainní in-athnuaite a spreagadh chun troid i gcoinne an téimh dhomhanda agus chun an méadú teochta a theorannú ag 1.5°C. Leis an togra uainn tugtar isteach praghas íosta ar astaíochtaí CO2 a thosóidh ar €50 in aghaidh an tona CO2 ó 2020 amach agus suas le €100 faoi 2025. San am céanna, cuirfidh an togra deireadh leis an gcóras atá ann faoi láthair lena dtugtar liúntas saor in aisce do thruaillitheoirí AE agus tabharfaidh sé isteach sásra coigeartaithe teorann ar iompórtálacha as taobh amuigh den Aontas, sa chaoi go gcúiteofar an phraghsáil níos ísle ar astaíochtaí CO2 sa tír easpórtála. An t-ioncam breise a thiocfaidh as praghsáil ar charbón, leithdháilfear é ar bheartais Eorpacha lena dtacófar le coigilt fuinnimh agus le húsáid foinsí in-athnuaite agus laghdú cánachais ar ioncaim níos ísle.

Thank you for your support, Marco CAPPATO

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now