Prissæt CO2 for at bekæmpe klimaforandringer

Marco CAPPATO
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched July 2019
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vi anmoder Europa-Kommissionen om at foreslå EU-lovgivning med henblik på at dæmpe forbruget af fossile brændstoffer, fremme energibesparelser og anvendelsen af vedvarende energikilder som led i bekæmpelsen af den globale opvarmning og begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C. Forslaget går ud på, at der i 2020 indføres en mindstepris på CO2-udledninger på 50 EUR pr. ton CO2, der gradvist hæves til 100 EUR senest i 2025. Med forslaget ophæves samtidig den eksisterende ordning, hvor forurenere i EU tildeles gratis kvoter, og der indføres en grænsetilpasningsmekanisme for import fra lande uden for EU, så der kompenseres for eksportlandets lavere priser på CO2-udledning. Merindtægten fra CO2-prissætningen skal øremærkes til europæiske politikker, der understøtter energibesparelser og anvendelsen af vedvarende energikilder, og til skattelettelser på lavere indkomster."

Thank you for your support, Marco CAPPATO

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now