Τιμολόγηση του άνθρακα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Marco CAPPATO
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched July 2019
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ενωσιακή νομοθεσία για την αποθάρρυνση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, την ενθάρρυνση της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C. Η πρότασή μας εισάγει ελάχιστη τιμή για τις εκπομπές C02, ξεκινώντας από 50 ευρώ ανά τόνο CO2 το 2020 μέχρι και 100 ευρώ το 2025. Ταυτόχρονα, η πρόταση καταργεί το υφιστάμενο σύστημα δωρεάν δικαιωμάτων για τους ρυπαίνοντες στην ΕΕ και θεσπίζει μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, έτσι ώστε να αντισταθμίζεται η χαμηλότερη τιμολόγηση των εκπομπών CO2 στη χώρα εξαγωγής. Τα υψηλότερα έσοδα που θα προκύψουν από την τιμολόγηση του άνθρακα θα διατεθούν για τις ευρωπαϊκές πολιτικές που στηρίζουν την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για τη μείωση της φορολογίας των χαμηλότερων εισοδημάτων.

Thank you for your support, Marco CAPPATO

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now