Handelspolitik

V mene S.K.L. Trans, o kontrolách odpočinku zamestnancov bulharskej dopravnej spoločnosti, ktoré vykonávajú francúzske orgány 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície, ktorý zastupuje bulharskú dopravnú spoločnosť, sa sťažuje na kontroly hotelových účtov vodičov nákladných vozidiel, ktoré vykonávajú francúzske vnútroštátne orgány, a na vysoké finančné pokuty v prípade nepredloženia účtov. Predkladateľ petície poukazuje na skutočnosť, že kontroly sú vo veľkej miere vykonávané na vodičoch z východnej a strednej Európy, a že vodiči nemôžu niesť zodpovednosť za to, že neuchovávajú všetky predchádzajúce hotelové účty. V mnohých prípadoch vodiči používajú iný spôsob odpočinku (Airbnb alebo ubytovanie u známych), a preto nemôžu predkladať faktúry. Podľa predkladateľa petície sú kontrolné a postihujúce praktiky diskriminujúce, predstavujú porušenie článku 21 Charty základných práv EÚ, pokiaľ ide o nediskrimináciu, a porušujú práva občanov EÚ na slobodu pracovať a poskytovať služby v celej EÚ.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international