Handelspolitik

от името на S. K. L. -Транс, относно проверките за почивка на български превозвач, извършени от френските органи 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията, представляващ българска транспортна компания, се оплаква от проверка, извършена от френски национални органи, на фактурирането на хотели на водачите на камиони и от налагането на високи финансови глоби за непредоставяне на фактурите. Вносителят на петицията отбелязва факта, че са били извършени масови проверки на шофьорите на камиони от Източна и Централна Европа и че шофьорите не носят отговорност, че не са запазили предишни фактури от хотели. В много случаи шофьорите използват различни места за почивка (Airbnb или жилище на приятел) и поради това не могат да предоставят фактури. Според вносителя на петицията контролните и наказателни практики са дискриминиращи, представляват нарушение на член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно борбата срещу дискриминацията и нарушават свободата на гражданите на работа и на предоставяне на услуги в държавите членки.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international