Handelspolitik

S.K.L. Transin puolesta, Ranskan viranomaisten tekemistä lepoaikatarkastuksista, jotka koskevat bulgarialaista kuljetusyritystä 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä, joka edustaa bulgarialaista kuljetusyritystä, valittaa, että ranskalaiset viranomaiset ovat tarkastaneet rekkojen kuljettajien hotellilaskuja ja antaneet suuria sakkorangaistuksia, kun kuskit eivät ole esittäneet laskuja. Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että tarkastukset keskitettiin pääosin Itä- ja Keski-Euroopan rekka-autojen kuljettajiin ja että kuljettajia ei voida pitää vastuussa kaikkien hotellilaskujen säilyttämisestä. Monissa tapauksissa kuljettajat käyttävät erilaisia lepopaikkoja (Airbnb tai ystävän koti), minkä vuoksi he eivät voi toimittaa laskuja. Vetoomuksen esittäjän mielestä valvonta- ja rankaisukäytännöt ovat syrjiviä ja rikkovat EU:n perusoikeuskirjan 21 artiklaa, joka koskee syrjintäkieltoa, ja ne ovat vastoin EU:n kansalaisten oikeutta työskennellä ja tarjota palveluja kaikkialla EU:ssa.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international