Të shumtë janë ata që po protestojnë në Poloni për sistemin demokratik, parasegjithash për medie të lira dhe një kushtetuese funksionale. Ky shqetësim është i rendësishëm për gjithë Europën. Për këtë arsye shprehim solidarizimin tonë.

Reason

Jemi të impresionuar me dhjetra mijëra prej jush që po mbroni të ardhmen e demokracisë tuaj. Të drejtat themelore, mediet e lira dhe gjykatat e pavarura janë të patjetërsueshme, pasi që pushteti pa kufij dhe pa kontroll e shkatërron demokracinë.

Edhe në shtetet tjera europiane janë duke marrë mbështetje forcat politike, të cilat po kërkojnë konfrontimin në vend të pajtimit, që promovojnë zgjidhje të thjeshta për probleme të ndërlikuara dhe të cilat kundërshtarët politikë i trajtojnë si armiq të tyre.

Kjo mënyrë e të menduarit, kudo që shfaqet, rrezikon paqen sociale dhe progresin shoqëror. Për këtë arsye, ne duhet të qëndrojmë të bashkuar në të gjithë Europën për të mbrojtur bashkërisht themelet e demokracisë.

Në emrin e të gjithë të nënshkruarëve.

Thank you for your support
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.