openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Tak dalej, Polsko! Përpara, Poloni! Tak dalej, Polsko! Përpara, Poloni!
 • Von: Nicht öffentlich
 • An: Polish Civil Society
 • Region: Poland
  Kategorie: Gesellschaft mehr
 • Status: Die Petition wurde abgeschlossen
  Sprache: Albanisch
 • Beendet
 • 81 Unterstützende
  Sammlung abgeschlossen

Tak dalej, Polsko! Përpara, Poloni!

-

petiție română | petição português | English petition | Polska petycja | Deutsche Petition | Клопотання українською мовою | Ελληνική Αναφορά | Dansk andragende | Petizione italiana | Svensk petition | Српска петиција | Български петиция | Беларускі хадайніцтва | Petición en español | Pétition en français | Nederlandse petitie

Të shumtë janë ata që po protestojnë në Poloni për sistemin demokratik, parasegjithash për medie të lira dhe një kushtetuese funksionale. Ky shqetësim është i rendësishëm për gjithë Europën. Për këtë arsye shprehim solidarizimin tonë.

Begründung:

Jemi të impresionuar me dhjetra mijëra prej jush që po mbroni të ardhmen e demokracisë tuaj. Të drejtat themelore, mediet e lira dhe gjykatat e pavarura janë të patjetërsueshme, pasi që pushteti pa kufij dhe pa kontroll e shkatërron demokracinë.

Edhe në shtetet tjera europiane janë duke marrë mbështetje forcat politike, të cilat po kërkojnë konfrontimin në vend të pajtimit, që promovojnë zgjidhje të thjeshta për probleme të ndërlikuara dhe të cilat kundërshtarët politikë i trajtojnë si armiq të tyre.

Kjo mënyrë e të menduarit, kudo që shfaqet, rrezikon paqen sociale dhe progresin shoqëror. Për këtë arsye, ne duhet të qëndrojmë të bashkuar në të gjithë Europën për të mbrojtur bashkërisht themelet e demokracisë.

Në emrin e të gjithë të nënshkruarëve.

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Berlin, Deutschland, 12.01.2016 (aktiv bis 11.07.2016)


Debatte zur Petition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Petition Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-Petition ArgumentPetitionsverlauf