Region: Poland

Tak dalej, Polsko! Përpara, Poloni!

Petitioner not public
Petition is directed to
Polish Civil Society
81 supporters

Petition process is finished

81 supporters

Petition process is finished

  1. Launched 2016
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

Të shumtë janë ata që po protestojnë në Poloni për sistemin demokratik, parasegjithash për medie të lira dhe një kushtetuese funksionale. Ky shqetësim është i rendësishëm për gjithë Europën. Për këtë arsye shprehim solidarizimin tonë.

Reason

Jemi të impresionuar me dhjetra mijëra prej jush që po mbroni të ardhmen e demokracisë tuaj. Të drejtat themelore, mediet e lira dhe gjykatat e pavarura janë të patjetërsueshme, pasi që pushteti pa kufij dhe pa kontroll e shkatërron demokracinë.

Edhe në shtetet tjera europiane janë duke marrë mbështetje forcat politike, të cilat po kërkojnë konfrontimin në vend të pajtimit, që promovojnë zgjidhje të thjeshta për probleme të ndërlikuara dhe të cilat kundërshtarët politikë i trajtojnë si armiq të tyre.

Kjo mënyrë e të menduarit, kudo që shfaqet, rrezikon paqen sociale dhe progresin shoqëror. Për këtë arsye, ne duhet të qëndrojmë të bashkuar në të gjithë Europën për të mbrojtur bashkërisht themelet e demokracisë.

Në emrin e të gjithë të nënshkruarëve.

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now