openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Tak dalej, Polsko! Само така, Полша! Tak dalej, Polsko! Само така, Полша!
 • Von: Nicht öffentlich
 • An: Polish Civil Society
 • Region: Poland
  Kategorie: Gesellschaft mehr
 • Status: Die Petition wurde abgeschlossen
  Sprache: Bulgarisch
 • Beendet
 • 81 Unterstützende
  Sammlung abgeschlossen

Tak dalej, Polsko! Само така, Полша!

-

petiție română | petição português | English petition | Polska petycja | Deutsche Petition | Клопотання українською мовою | Ελληνική Αναφορά | Dansk andragende | Petizione italiana | Peticion shqiptar | Svensk petition | Српска петиција | Беларускі хадайніцтва | Petición en español | Pétition en français | Nederlandse petitie

Много хора в Полша от дни демонстрират за демократична система и особено за свободни медии и за функциониращо конституционно правосъдие. Това е тема от огромно значение за цяла Европа.

Begründung:

Впечатлени сме, че десетки хиляди от вас се борят за демокрация. Защитата на основните права, свободните медии и независимите съдилища са жизнено необходими за едно демократично общество, защото всяка власт без граници и контрол разрушава демокрацията.

И в други европейски страни набират популярност политически сили, които залагат на конфронтация, а не на диалог, които предлагат прости решения за сложни проблеми, и които разглеждат политическите си съперници като врагове.

Това мислене застрашава социалния мир и общото благоденствие навсякъде където се промъква. Затова всички в Европа трябва да бъдем солидарни и защитим основите на демокрацията заедно.

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Berlin, Deutschland, 12.01.2016 (aktiv bis 11.07.2016)


Debatte zur Petition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Petition Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-Petition ArgumentPetitionsverlauf