openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Tak dalej, Polsko! Bra jobbat, Polen! Tak dalej, Polsko! Bra jobbat, Polen!
 • Von: Nicht öffentlich
 • An: Polish Civil Society
 • Region: Polen
  Kategorie: Gesellschaft mehr
 • Status: Die Petition wurde abgeschlossen
  Sprache: Schwedisch
 • Beendet
 • 81 Unterstützende
  Sammlung abgeschlossen

Tak dalej, Polsko! Bra jobbat, Polen!

-

petiție română | petição português | English petition | Polska petycja | Deutsche Petition | Клопотання українською мовою | Ελληνική Αναφορά | Dansk andragende | Petizione italiana | Peticion shqiptar | Српска петиција | Български петиция | Беларускі хадайніцтва | Petición en español | Pétition en français | Nederlandse petitie

Många demonstrerar just nu för det demokratiska systemet i Polen, i synnerhet för fri media och för en effektiv författningsdomstol. Detta är relevant för hela Europa. Av denna anledning förklarar vi vår solidaritet.

Begründung:

Vi är imponerande av de tiotusentals medborgare som tar ställning för demokrati. Grundläggande rättigheter, fria medier och oberoende domstolar är nödvändigt, eftersom makt utan gränser och kontroll förstör demokratin.

Politiska rörelser som betonar konfrontation snarare än försoning, främjar enkla åtgärder för komplexa problem och behandlar politiska motståndare som fiender vinner stöd över hela Europa.

Detta synsätt äventyrar social fred och framsteg i samhället. Av denna anledning behöver vi hålla ihop hela Europa för att försvara de grundläggande principerna för demokratin.

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Berlin, Deutschland, 12.01.2016 (aktiv bis 11.07.2016)


Debatte zur Petition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Petition Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-Petition ArgumentPetitionsverlauf