Många demonstrerar just nu för det demokratiska systemet i Polen, i synnerhet för fri media och för en effektiv författningsdomstol. Detta är relevant för hela Europa. Av denna anledning förklarar vi vår solidaritet.

Reason

Vi är imponerande av de tiotusentals medborgare som tar ställning för demokrati. Grundläggande rättigheter, fria medier och oberoende domstolar är nödvändigt, eftersom makt utan gränser och kontroll förstör demokratin.

Politiska rörelser som betonar konfrontation snarare än försoning, främjar enkla åtgärder för komplexa problem och behandlar politiska motståndare som fiender vinner stöd över hela Europa.

Detta synsätt äventyrar social fred och framsteg i samhället. Av denna anledning behöver vi hålla ihop hela Europa för att försvara de grundläggande principerna för demokratin.

Thank you for your support
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.