Der er mange mennesker i Polen lige nu, som demonstrerer for demokratiet, en fri presse og effektive domstole. Denne sag er relevant for hele Europa. Derfor tilkendegiver vi vores solidaritet.

Reason

Vi er imponeret over at ti tusinde borgere fra Polen kæmper for demokratiet. Universelle rettigheder, fri presse og uafhængige domstole er helt uundværlig i et demokrati, fordi ellers vil ubegrænset magt destruere det.

I andre europæiske lande indsamler sociale bevægelser støtte. De søger konfrontation i stedet for forsoning, hvilket fremmer forsimplede foranstaltninger til komplicerede problemer, og desuden gør politiske modstandere til fjender.

Den måde at tænke på er farefuld for fred og samfundsfremskridt hvor end det foregår. Derfor bliver vi nødt til at stå sammen i Europa for at forsvare de grundlægende demokratiske principper.

pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.