openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Tak dalej, Polsko! Go, Poland! Weiter so, Polen! Tak dalej, Polsko! Go, Poland! Weiter so, Polen!
  • Von: Magdalana Stawiana (Citizens of Europe e.V.
  • An: Polish Civil Society
  • Region: Polsko
  • Status: Die Petition ist bereit zur Übergabe
    Sprache: Polnisch
  • Sammlung beendet
  • 81 Unterstützende
    Sammlung abgeschlossen

Tak dalej, Polsko! Go, Poland! Weiter so, Polen!

-

petiție română | petição português | English petition | Deutsche Petition | Клопотання українською мовою | Ελληνική Αναφορά | Dansk andragende | Petizione italiana | Peticion shqiptar | Svensk petition | Српска петиција | Български петиция | Беларускі хадайніцтва | Petición en español | Pétition en français | Nederlandse petitie

Wielu obywateli w Polsce demonstruje w obronie demokracji, w szczególności w obronie wolnych mediów i Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa ta jest ważna dla całej Europy. Z tego powodu deklarujemy naszą solidarność.

Begründung:

Drodzy Przyjaciele w Polsce, to, że Wy, jak i dziesiątki tysięcy Waszych Rodaków wychodzi na ulice i aktywnie uczestniczy w walce o przyszłość polskiej demokracji, wzbudza w nas ogromny podziw. Z podstawowych praw obywatelskich, wolnych mediów i niezawisłych sądów nie można rezygnować. Każda władza pozbawiona granic i kontroli niszczy demokrację. Również w wielu innych państwach Europy postawy niebezpieczne dla przyszłości demokracji spotykają się z coraz większą aprobatą. Nie są one ukierunkowane na kompromis, ale na konfrontację. W niedopuszczalny sposób upraszczają one złożone problemy. Czynią zarazem z politycznych przeciwników największych wrogów. Wszędzie tam, gdzie takie zjawisko się pojawia, zagrożona zagrożone są wolności obywatelskie jak i pokojowy rozwój oraz współistnienie. Dlatego też razem musimy stawić czoła takim postawom i stanąć w obronie fundamentów demokracji.

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Berlin, Deutschland, 09.01.2016 (aktiv bis 08.07.2016)


Debatte zur Petition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Petition Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-Petition ArgumentPetitionsverlauf