Finanzen

подкрепена от 10 000 подписа, относно предполагаеми несправедливи договорни условия за заеми в чуждестранна валута в Унгария 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията се оплаква от неправилно транспониране в унгарското право на Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори. Според вносителя на петицията много голям брой унгарци са сключили ипотечни кредити в чуждестранна валута, но са се оказали неспособни да изплатят своите месечни вноски, тъй като банките са наложили за погасяване на кредита обменен курс, различен от използвания при предоставянето на заема. Вносителят на петицията заявява, че това е дало на банките възможност да прекратят договорите неправомерно и е довело до това стотици хиляди унгарци да изгубят домовете си, предизвиквайки сериозни емоционални травми при засегнатите лица. След като и Съдът на Европейския съюз, и унгарският Върховен съд обявиха в свои решения подобни договорни клаузи за неравноправни, през 2014 г. унгарското законодателство бе изменено. Вносителят на петицията обаче твърди, че не е осигурено обезщетение за длъжниците, чиито договори вече са били прекратени неправомерно и които в момента са заплашени масово да бъдат прогонени от домовете си.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international