Finanzen

Koos 10 000 allkirjaga välisvaluutas nomineeritud laenude väidetavate ebaõiglaste lepingutingimuste kohta Ungaris 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kaebab, et tarbijalepingute ebaõiglaseid tingimusi käsitlevat direktiivi 93/13/EMÜ ei ole nõuetekohaselt Ungari õigusesse üle võetud. Petitsiooni esitaja sõnul võttis väga suur hulk ungarlasi välisvaluutas nomineeritud hüpoteeklaene, kuid nad ei suutnud jätkata igakuiste tagasimaksete tegemist, kuna pangad kohaldasid laenu tagasimaksmiseks erinevat vahetuskurssi sellest, mida kasutati laenu andmisel. Petitsiooni esitaja väitel tegi see võimalikuks olukorra, kus pangad lõpetasid omavoliliselt lepinguid ja jätsid sajad tuhanded ungarlased koduta, mis põhjustas asjaomastele isikutele tõsiseid vaimseid kannatusi. Euroopa Liidu Kohtu ja Ungari ülemkohtu otsuse kohaselt oli tegemist ebaõiglaste lepingutingimustega, mille tagajärjel muutis Ungari 2014. aastal õigusakte. Petitsiooni esitaja väidab sellegipoolest, et otsus ei toonud mingit hüvitist võlgnikele, kelle lepingud lõpetati varem ebaseaduslikult ja keda ähvardavad nüüd massilised väljatõstmised.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international