Finanzen

Z 10 000 podpisów, w sprawie zarzucanych nieuczciwych warunków umów o pożyczki w walucie obcej na Węgrzech 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję skarży się, że nie dokonano prawidłowej transpozycji do prawa węgierskiego dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Według składającego petycję bardzo wielu Węgrów zaciągnęło kredyty hipoteczne w walutach obcych, lecz nie było w stanie spłacać rat miesięcznych, ponieważ banki wystąpiły o spłatę pożyczki po kursie innym niż kurs zastosowany w chwili udzielenia pożyczki. Składający petycję twierdzi, że pozwoliło to bankom na nieprawidłowe rozwiązanie umów oraz skazało setki tysięcy obywateli węgierskich na bezdomność, przez co doznali oni poważnych cierpień psychicznych. W następstwie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także orzeczenia węgierskiego Sądu Najwyższego, które to organy uznały takie warunki umowne za nieuczciwe, w 2014 r. zmieniono ustawodawstwo węgierskie. Składający petycję twierdzi jednak, że nie zapewniono odszkodowania dłużnikom, których umowy zostały już wcześniej bezprawnie rozwiązane i którym obecnie grożą masowe eksmisje.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now