Finanzen

Gesteund door 10 000 handtekeningen, over vermeende oneerlijke contractuele voorwaarden voor leningen in buitenlandse valuta in Hongarije 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener beklaagt zich erover dat Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten niet correct is omgezet in het Hongaarse recht. Volgens indiener heeft een zeer groot aantal Hongaren hypotheken in vreemde valuta afgesloten, maar bleken ze niet in staat hun maandelijkse termijnen terug te betalen omdat de banken voor terugbetaling van de lening een andere wisselkoers toepasten dan die die bij de terbeschikkingstelling van de lening werd gebruikt. Indiener stelt dat banken hier misbruik van hebben gemaakt om contracten vroegtijdig te beëindigen en dat honderdduizenden Hongaren hierdoor dakloos zijn geworden, wat heeft geleid tot ernstig psychisch leiden voor de getroffenen. Na een besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie en een besluit van het Hongaarse Hooggerechtshof, waarin dergelijke bedingen als oneerlijk zijn aangemerkt, is de Hongaarse wetgeving in 2014 gewijzigd. Indiener beweert echter dat er geen schadevergoedingen zijn betaald aan de debiteuren van wie de contracten reeds op onrechtmatige wijze waren beëindigd en die nu massaal worden bedreigd door huisuitzettingen.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international