Finanzen

Og 10 000 medunderskrivere, om påståede urimelige kontraktvilkår for lån i udenlandsk valuta i Ungarn 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren klager over, at direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler ikke er blevet korrekt gennemført i ungarsk lovgivning. Ifølge andrageren har et meget stort antal ungarere optaget realkreditlån i udenlandsk valuta, men har ikke været i stand til at tilbagebetale deres månedlige afdrag, fordi bankerne ansøgte om tilbagebetaling af lånet til en anden valutakurs end den, der blev anvendt på det tidspunkt, hvor lånet blev stillet til rådighed. Andrageren anfører, at dette gav bankerne mulighed for uberettiget at opsige kontrakter, hvilket bevirkede, at flere hundredetusinde ungarere blev gjort hjemløse med alvorlige mentale problemer for de berørte personer til følge. Efter en afgørelse truffet af Den Europæiske Unions Domstol samt en afgørelse fra den ungarske højesteret, som begge erklærede sådanne aftalevilkår for urimelige, blev den ungarske lovgivning ændret i 2014. Andrageren hævder imidlertid, at der ikke er givet nogen oprejsning til skyldnere, hvis kontrakter allerede var blevet opsagt på ulovlig vis, og som nu er truet af masseudsættelser.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international