Finanzen

Par iespējami negodīgiem līgumu noteikumiem attiecībā uz ārvalstu valūtās izsniegtiem aizdevumiem Ungārijā 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos nav pienācīgi transponēta Ungārijas tiesību aktos. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka ļoti liels skaits ungāru bija saņēmuši ārvalstu valūtās izsniegtus hipotekāros kredītus, bet konstatēja, ka nespēj veikt ikmēneša kredīta maksājumus, jo bankas aizdevuma atmaksai piemēroja citu valūtas kursu, nevis to, kuru tās bija izmantojušas, piešķirot aizdevumu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tas ļāva bankām ļaunprātīgi lauzt līgumus, atstājot simtiem tūkstošu ungāru bez mājokļiem un radot cietušajiem smagus garīgus pārdzīvojumus. Pēc Eiropas Savienības Tiesas un Ungārijas Augstākās tiesas nolēmumiem, kuros abas tiesas atzina šādus līgumu noteikumus par negodīgiem, Ungārijas tiesību akti 2014. gadā tika grozīti. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tas nav nodrošinājis tiesisko aizsardzību parādniekiem, kuru līgumi jau bija nelikumīgi lauzti un kuriem tagad draud masveida izlikšana no mājokļiem.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international