Finanzen

Om påstådda oskäliga avtalsvillkor för lån i utländsk valuta i Ungern 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren klagar på att direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal inte har genomförts på ett korrekt sätt i ungersk lagstiftning. Enligt framställaren har ett stort antal ungrare tagit lån i utländsk valuta. De kunde dock inte betala sina månatliga avbetalningar eftersom bankerna krävde återbetalning av lånet i en annan växelkurs än den som användes när lånet togs. Framställaren anser att detta innebar att bankerna på ett oskäligt sätt kunde avsluta låneavtalen vilket ledde till att hundratusentals ungrare blev hemlösa, något som i sin tur ledde till allvarlig psykisk stress för de drabbade. Efter ett beslut från Europeiska unionens domstol samt ett beslut från den ungerska högsta domstolen som båda ansåg att sådana avtalsvillkor var oskäliga ändrades den ungerska lagstiftningen 2014. Framställaren påpekar emellertid att den inte gav någon ersättning till de skuldsatta med lån som redan avslutats på oskäligt sätt och som nu hotades av massvräkningar.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international