Health

Petition No 0368/2020 by Melanie Von Der Taubenmühle (German) on measures to protect the population from pandemics 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,131 Supporters 1,131 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka pašreizējā COVID-19 izplatība ir apliecinājusi, ka bīstami patogēni var attīstīties un izplatīties lopkopības nozarē. Viņa arī apgalvo, ka plaša antibiotiku lietošana dzīvniekiem ir viens no svarīgākajiem iemesliem pret antibiotikām rezistentu patogēnu attīstībai. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja aicina dalībvalstis un ES: - informēt iedzīvotājus par slimību un vīrusu mutāciju risku lopkopības nozarē, kā arī par briesmām, ko rada pret antibiotikām rezistentu baktēriju izplatīšanās lopkopības nozarē; - nekavējoties veikt pasākumus, lai aizsargātu ES iedzīvotājus no pandēmijām, tostarp slēgt kautuves, gaļas veikalus un audzēšanas un nobarošanas uzņēmumus, kā arī aizliegt dzīvnieku izcelsmes produktu importu; - pieņemt stingrus pasākumus pret pārtikas izšķērdēšanu un veicināt valsts subsīdijas dārzeņkopībai; - informēt par saikni starp lopkopības nozari un klimata pārmaiņām.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now