Health

By Melanie Von Der Taubenmühle (German) on measures to protect the population from pandemics 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,131 Supporters 1,131 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu sellele, et COVID-19 praegune levik on näidanud, et ohtlikud patogeenid võivad areneda ja levida loomakasvatussektoris. Lisaks väidab ta, et antibiootikumide laialdane kasutamine loomadel on üks kõige olulisemaid antibiootikumide suhtes resistentsete patogeenide tekke põhjuseid. Seetõttu kutsub petitsiooni esitaja liikmesriike ja ELi üles: – teavitama elanikkonda loomahaigustest ja viirusemutatsioonidest tulenevatest riskidest loomakasvatussektoris ning antibiootikumiresistentsete bakterite levimise ohtudest selles sektoris; – võtma viivitamata meetmeid ELi kodanike kaitsmiseks pandeemiate eest, sealhulgas tapamajade, lihapoodide, tõuaretus- ja nuumamisettevõtete sulgemine ning loomsete saaduste impordikeeld; – võtma rangeid meetmeid toidu raiskamise vastu ja edendama riiklikke toetusi köögiviljakasvatusele; – teavitama loomakasvatussektori ja kliimamuutuste vahelistest seostest.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now