Gesundheit

By Melanie Von Der Taubenmühle (German) on measures to protect the population from pandemics 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1.131 Supporters 1.131 in European Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren påpekar att den nuvarande covid-19-spridningen har visat att farliga patogener kan utvecklas och spridas inom djurbranschen. Hon hävdar vidare att den utbredda användningen av antibiotika hos djur är en av de viktigaste orsakerna till utvecklingen av antibiotikaresistenta patogener. Framställaren uppmanar därför medlemsstaterna och EU att – informera befolkningen om riskerna med sjukdomar och virusmutationer i djurbranschen samt om riskerna med att antibiotikaresistenta bakterier sprids av djurbranschen, – omedelbart vidta åtgärder för att skydda unionsmedborgarna mot pandemier, inbegripet nedläggning av slakterier, charkuterier och anläggningar för avel och uppfödning samt förbud mot import av animaliska produkter, – anta strikta åtgärder mot matsvinn och främja statligt stöd till grönsaksodling, – informera om kopplingarna mellan djurbranschen och klimatförändringarna.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international