Health

By Melanie Von Der Taubenmühle (German) on measures to protect the population from pandemics 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,131 1,131 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията посочва, че настоящото разпространение на COVID-19 е показало, че опасни болестотворни организми могат да се развият и разпространят в сектора на животновъдството. Освен това тя твърди, че широкото използване на антибиотици при животните е една от най-важните причини за развитието на резистентни към антибиотици патогени. Поради това вносителката на петицията призовава държавите членки и ЕС: - да информират населението за рисковете от заболявания и вирусни мутации в животновъдството, както и за опасностите от разпространението на резистентни към антибиотици бактерии от животновъдството; - незабавно да приемат мерки за защита на гражданите на ЕС от пандемии, включително за затварянето на кланици, месарници, предприятия за развъждане и угояване, както и забрана за внос на животински продукти; - да приемат строги мерки срещу разхищаването на храни и да насърчават държавни субсидии за зеленчукопроизводство; - да осведомяват за връзките между животновъдството и изменението на климата.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now