Gesundheit

By Melanie Von Der Taubenmühle (German) on measures to protect the population from pandemics 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1.131 Supporters 1.131 in European Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składająca petycję wskazuje na fakt, że obecne tempo rozprzestrzeniania się COVID-19 pokazało, iż niebezpieczne patogeny mogą rozwijać się i rozprzestrzeniać w sektorach związanych ze zwierzętami. Ponadto składająca petycję stwierdza, że szerokie zastosowanie antybiotyków u zwierząt jest jednym z najważniejszych powodów rozwoju patogenów opornych na antybiotyki. W związku z tym składająca petycję wzywa państwa członkowskie i UE do: – informowania opinii publicznej o zagrożeniu chorobami i zmutowanymi wirusami w sektorach związanych ze zwierzętami, jak również o niebezpieczeństwach związanych z rozprzestrzenianiem się bakterii opornych na antybiotyki w gałęziach przemysłu związanych ze zwierzętami; – natychmiastowego przyjęcia środków ochrony obywateli UE przed pandemią, w tym przez zamknięcie ubojni, sklepów mięsnych, przedsiębiorstw hodowlanych i tuczarni, jak również zakazu importu produktów odzwierzęcych; – przyjęcia stanowczych środków, by przeciwdziałać marnotrawieniu żywności, oraz wsparcia dla dotacji państwowych do uprawy warzyw; – informowania o związkach między przemysłem związanym ze zwierzętami a zmianą klimatu.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international