Health

By Melanie Von Der Taubenmühle (German) on measures to protect the population from pandemics 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,131 1,131 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren påpeger, at den nuværende udbredelse af covid-19 har vist, at farlige patogener kan udvikle sig og sprede sig i den animalske industri. Hun hævder endvidere, at den udbredte brug af antibiotika til dyr er en af de vigtigste årsager til udviklingen af patogener, der er resistente over for antibiotika. Andrageren opfordrer derfor medlemsstaterne og EU til: - at oplyse befolkningen om risikoen for sygdomme og virusmutationer i dyreindustrien samt om farerne ved den animalske industris spredning af antibiotikaresistente bakterier; - straks at træffe foranstaltninger til beskyttelse af EU-borgere mod pandemier, herunder lukning af slagterier, slagtere, opdrætter- og opfedningsvirksomheder samt forbud mod import af animalske produkter; - at vedtage strenge foranstaltninger mod fødevarespild og fremme statsstøtte til vegetabilsk produktion; - at informere om forbindelserne mellem dyreindustrien og klimaændringer.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now