Rechtstaatlichkeit

относно твърдения за злоупотреба от страна на органите на Обединеното кралство при поставянето на неговите деца под грижи без родителско съгласие  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 5 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията и съпругата му са индийски граждани, живеещи в Обединеното кралство. Вносителят на петицията твърди, че неговите две ненавършили пълнолетие деца са отнети неправомерно от родителите от социалните служби (местния орган) през 2015 г. Вносителят на петицията и съпругата му твърдят, че оттогава не им е позволено да виждат своите деца или да говорят с тях по телефона. Междувременно съпругата на вносителят на петицията, която очаква тяхното трето дете, напуска Обединеното кралство, тъй като се страхува, че органите биха могли да отнемат третото им дете, ако то се роди в Обединеното кралство. През март 2016 г., съдът по семейни въпроси разрешава на местния орган да даде децата на вносителя на петицията за осиновяване. Жалбата на вносителя на петицията срещу решението на съда по семейни въпроси е отхвърлена, както и неговият опит да внесе делото пред Върховния съд на Обединеното кралство. Той подава молба до Европейския съд по правата на човека въз основа на член 6 и член 8 от Европейската конвенция за правата на човека, която е обявена да недопустима, тъй като жалбата е подадена твърде късно.Вносителят на петицията се обръща към Парламента с молба да се намеси и да помогне за репатрирането на неговите деца до тяхната родина и събирането им с тяхното семейство.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now