Rechtstaatlichkeit

Dwar l-allegat tqegħid abbużiv tat-tfal tiegħu mingħajr il-kunsens tal-ġenituri mill-awtoritajiet tar-Renju Unit 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 5 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Il-petizzjonant u martu huma ċittadini Indjani li jgħixu fir-Renju Unit. Il-petizzjonant isostni li ż-żewġt ulied minorenni tiegħu ġew meħuda mill-ġenituri tagħhom b’mod abbużiv mis-servizzi soċjali (l-Awtorità Lokali) fl-2015. Minn dak iż-żmien 'l hawn, il-petizzjonant u martu jsostnu li ma tħallewx jaraw lit-tfal tagħhom jew ikellmuhom fuq it-telefown. Sadanittant, mart il-petizzjonant, li kienet tqila bit-tielet wild tagħhom, telqet mir-Renju Unit, peress li beżgħet li l-awtoritajiet setgħu jieħdu t-tielet wild tagħha jekk jitwieled fir-Renju Unit. Fi Frar 2016, il-qorti tal-familja awtorizzat lill-Awtorità Lokali biex tqiegħed it-tfal tal-petizzjonant għall-adozzjoni. L-appell tal-petizzjonant kontra d-deċiżjoni tal-qorti tal-familja ġie miċħud, l-istess bħat-tentattiv tiegħu li jressaq il-każ quddiem il-Qorti Suprema tar-Renju Unit. Huwa ppreżenta applikazzjoni quddiem il-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem bbażata fuq l-Artikoli 8 u 6 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, li ġiet iddikjarata inammissibbli billi l-ilment kien ġie ppreżentat tard wisq.Il-petizzjonant qed jitlob lill-Parlament biex jintervjeni u jgħin lit-tfal tiegħu jiġu ripatrijati lejn pajjiżhom u jingħaqdu mal-familja tagħhom.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now