Rechtstaatlichkeit

Om de brittiska myndigheternas påstått ogrundade omhändertagande av hans barn utan föräldrarnas samtycke 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 5 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren och hans hustru är indiska medborgare som bor i Storbritannien. Framställaren hävdar att hans två underåriga barn ogrundat togs ifrån sina föräldrar av socialtjänsten (den lokala myndigheten) 2015. Framställaren hävdar att han och hans hustru inte har fått träffa barnen eller tala med dem på telefon sedan dess. Under tiden har framställarens hustru, som väntade deras tredje barn, lämnat Storbritannien eftersom hon var rädd för att myndigheterna skulle frånta dem det tredje barnet om han föddes i Storbritannien. I februari 2016 gav familjedomstolen den lokala myndigheten tillstånd att adoptera bort framställarens barn. Framställarens överklagande av familjedomstolens beslut avvisades, liksom hans försök att driva ärendet vidare till den brittiska högsta domstolen. Han vände sig till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, på grundval av artiklarna 8 och 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, men talan ogiltigförklarades eftersom klagomålet hade lämnats in för sent.Framställaren ber parlamentet att ingripa och hjälpa hans barn att skickas tillbaka till hemlandet och återförenas med familjen.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now