Rechtstaatlichkeit

O údajnom nezákonnom odobraní jeho detí orgánmi Spojeného kráľovstva bez súhlasu rodičov 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 5 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície a jeho manželka sú indickými štátnymi príslušníkmi žijúcimi vo Veľkej Británii. Predkladateľ petície tvrdí, že v roku 2015 sociálna služba (miestny orgán) rodičom protiprávne odobrala jeho dve maloleté deti. Predkladateľ petície a jeho manželka tvrdia, že odvtedy im nebolo umožnené vidieť ich deti ani s nimi telefonicky hovoriť. Medzitým manželka predkladateľa petície, ktorá čaká ich tretie dieťa, odišla zo Spojeného kráľovstva, pretože sa obávala, že by jej úrady mohli odobrať aj jej tretie dieťa, keby sa narodilo v Spojenom kráľovstve. Vo februári 2016 súd pre rodinné veci poveril miestny orgán, aby dal dieťa predkladateľa petície na adopciu. Odvolanie predkladateľa petície proti rozhodnutiu súdu pre rodinné veci, ako aj jeho pokus podať vec na Najvyšší súd Spojeného kráľovstva bolo zamietnuté. Na základe článkov 8 a 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach podal na Európsky súd pre ľudské práva žiadosť, ktorá bola vyhlásená za neprípustnú, pretože sťažnosť bola podaná príliš neskoro.Predkladateľ petície žiada Parlament, aby zasiahol a pomohol jeho deťom vrátiť sa do ich domovskej krajiny a zlúčiť sa s ich rodinou.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now