Zusammenleben

относно събирането и публикуването на лични данни от оператори на онлайн търсачки 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията посочва, че след като е въвел своето име в онлайн търсачка, е установил, че неговият домашен адрес, личен телефонен номер и местоположение на картата също са били показани, въпреки че не е оповестил тази информация за публикуване. Освен това неговите жалби до оператора на онлайн търсачката са останали без отговор, а е необходимо да бъде направено опровержение от страна на оператора преди въпросът да може да бъде разгледан от длъжностното лице за защита на данните. Вносителят на петицията пита дали отговорността за прилагането на Регламента относно защитата на данните следва да се носи от държавите членки и какви действия предприемат институциите на ЕС за защита на личните данни на гражданите на ЕС.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now