Bildung

относно отделянето на неговото малко дете от родителите и относно недостатъчните грижи, предоставени от службите за закрила на детето (личен случай) 

Conrad Den Hertog
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

През 2018 г. детето на вносителя на петицията е било отнето от нидерландските служби за закрила на детето (Jeugdbescherming) въз основа на твърдения за малтретиране. Шест месеца по-късно детето е диагностицирано с аутизъм. Родителите желаят да възстановят родителските си права, докато службите за закрила на детето предлагат детето да се премести в приемно семейство. Освен това вносителят на петицията твърди, че в институцията, в която детето е настанено сега, не се осигурява подходящо образование или езиково обучение за неговото дете, нито правилен хранителен режим.

Thank you for your support, Conrad Den Hertog

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international