Verwaltung

относно нарушения на Общия регламент относно защитата на данните, произтичащи от използването на детектори на лъжата  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията призовава да бъде обявено за незаконно използването на детектори на лъжата. В подкрепа на това той твърди, че предвид съдебната практика на Федералния конституционен съд (Bundesverfassungsgericht) относно детекторите на лъжата, използването на такъв софтуер за анализ на личността не е законно. Използването му не може да бъде обосновано и със съгласието на субекта на данни. Първо, отделните хора не са запознати с широкия обхват на анализа и с последствията от такива тестове. Второ, поради липсата на абсолютна забрана се оказва непряк натиск за даване на съгласие, например при кандидатстване за работа или при търсене на застрахователно покритие. На практика това означава, че хората нямат свободен избор. Поради липсата на забрана не може да се приложи и гарантираната от конституцията защита на информационното самоопределение.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international