Verwaltung

Om överträdelser av den allmänna dataskyddsförordningen på grund av användningen av lögndetektorer  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren begär att det ska bli olagligt att använda lögndetektorer. Till stöd för detta hävdar han, mot bakgrund av rättspraxis från den federala författningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht) rörande lögndetektorer, att det inte är lagligt att använda sådan programvara för personlighetsanalys. Användningen kan heller inte berättigas av den registrerades samtycke. För det första är människor inte medvetna om hur otroligt omfattande analysen är eller om konsekvenserna av sådana tester. För det andra finns det, i avsaknad av ett absolut förbud, indirekt press på att man ska ge sitt medgivande, exempelvis i samband med att man söker ett jobb eller ansöker om försäkringsskydd. Detta betyder i praktiken att människor inte har något fritt val. I avsaknad av ett förbud kan det konstitutionellt garanterade skyddet av rätten att bestämma över information om sig själv heller inte genomdrivas.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international