Economy

Om EUomfattande märkning av livsmedel med hjälp av ett trafikljussystem  

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 9 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren anser att man bör införa ett EU-omfattande system för märkning av livsmedel baserat på trafikljusprincipen, där det särskilt anges om livsmedlen innehåller höga nivåer av socker, fett och salt. Framställaren anser att de befintliga metoderna för märkning av livsmedel blir alltmer svårgenomträngliga för konsumenterna, och att konsumenterna därför inte gör informerade livsmedelsval, vilket riskerar att leda till omfattande folkhälsoproblem som hade kunnat förhindras. Mot bakgrund av att befolkningen i Europa blir allt äldre och att livsmedelsindustrin är beroende av tillsyn uppmanar framställaren därför Europaparlamentet att gå i spetsen för frågor som rör livsmedelssäkerheten och dess koppling till folkhälsan.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now