Economy

относно етикетирането на хранителни продукти в целия ЕС чрез използване на „системата на светофара“ 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 9 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията призовава за въвеждане на система в целия ЕС относно етикетирането на храни въз основа на принципа на светофара, чрез който се посочва, че даден хранителен продукт съдържа високи нива на захар, мазнини и сол. Вносителят на петицията счита, че текущите практики на етикетиране на храните са все по-непрозрачни за потребителите и че това води до неинформиран избор на храни, което може да доведе до предотвратими проблеми с общественото здраве в широк мащаб. Следователно вносителят на петицията призовава Европейския парламент да заеме водеща роля по въпроса с безопасността на храните и връзката му с общественото здраве с оглед на застаряващото европейско население и хранително-вкусовата промишленост, която се нуждае от регулаторен надзор.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now