Versorgung

относно етикетирането на хранителни продукти в целия ЕС чрез използване на „системата на светофара“ 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията призовава за въвеждане на система в целия ЕС относно етикетирането на храни въз основа на принципа на светофара, чрез който се посочва, че даден хранителен продукт съдържа високи нива на захар, мазнини и сол. Вносителят на петицията счита, че текущите практики на етикетиране на храните са все по-непрозрачни за потребителите и че това води до неинформиран избор на храни, което може да доведе до предотвратими проблеми с общественото здраве в широк мащаб. Следователно вносителят на петицията призовава Европейския парламент да заеме водеща роля по въпроса с безопасността на храните и връзката му с общественото здраве с оглед на застаряващото европейско население и хранително-вкусовата промишленост, която се нуждае от регулаторен надзор.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international