Versorgung

W sprawie etykietowania produktów spożywczych w całej UE przy użyciu systemu drogowej sygnalizacji świetlnej  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję wzywa do wprowadzenia ogólnounijnego systemu etykietowania żywności opartego na zasadzie drogowej sygnalizacji świetlnej, wskazującego w szczególności na żywność zawierającą wysoki poziom cukru, tłuszczu i soli. Składający petycję jest zdania, że obecne praktyki w zakresie etykietowania żywności są coraz bardziej nieprzejrzyste dla konsumentów, co prowadzi do nieświadomego wyboru żywności, co może skutkować problemami dotyczącymi zdrowia publicznego na szeroką skalę, których można było uniknąć. W związku z tym składający petycję wzywa Parlament Europejski do przejęcia wiodącej roli w kwestii bezpieczeństwa żywności i jej związku ze zdrowiem publicznym, ze względu na starzenie się społeczeństwa europejskiego i przemysł spożywczy wymagający nadzoru regulacyjnego.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now