Economy

W sprawie etykietowania produktów spożywczych w całej UE przy użyciu systemu drogowej sygnalizacji świetlnej  

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 9 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję wzywa do wprowadzenia ogólnounijnego systemu etykietowania żywności opartego na zasadzie drogowej sygnalizacji świetlnej, wskazującego w szczególności na żywność zawierającą wysoki poziom cukru, tłuszczu i soli. Składający petycję jest zdania, że obecne praktyki w zakresie etykietowania żywności są coraz bardziej nieprzejrzyste dla konsumentów, co prowadzi do nieświadomego wyboru żywności, co może skutkować problemami dotyczącymi zdrowia publicznego na szeroką skalę, których można było uniknąć. W związku z tym składający petycję wzywa Parlament Europejski do przejęcia wiodącej roli w kwestii bezpieczeństwa żywności i jej związku ze zdrowiem publicznym, ze względu na starzenie się społeczeństwa europejskiego i przemysł spożywczy wymagający nadzoru regulacyjnego.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now