Umwelt

Om antagande av striktare EU-lagstiftning för att bekämpa klimatförändringar och fler tillsynsåtgärder mot medlemsstater där efterlevnaden brister  

Andrea Hegenbart
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
39 Supporters 39 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren motsätter sig unionens och medlemsstaternas inställning till kampen mot klimatförändringarna, som hon anser är alltför släpphänt. Hon anser att det befintliga regelverket och den befintliga lagstiftningen inte är tillräckligt kraftfulla, vilket inte återspeglar problemets akuta karaktär, och att nya åtgärder därför måste antas. Framställaren fördömer även övervakningen och genomförandet av befintlig lagstiftning, som enligt henne är bristfälliga. Framställaren hänvisar även till det faktum att grönområden försvinner och det ihållande problemet med plastavfall och plastföroreningar.

Thank you for your support, Andrea Hegenbart

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international